x

T-WALL®  İstinat Duvar Sistemi

T-WALL ® İstinat Duvar Sistemi, kara yollarında, demir yollarında, bayındırlık işlerinde, ticari ve endüstriyel projelerde yaygın olarak karşılaşılan bir dizi toprak tutma sorununa çözüm sağlamaktadır.

T-WALL ® İstinat Duvar Sistemi, alternatif istinat duvar sistemlerine göre % 40-50 daha az miktarda ve vasıfsız dolgu malzemesi kullanır, %30 daha hızlıdır ve beraberinde daha az iş gücüne ihtiyaç duyar, %30-40 daha uzun ömürlüdür.

T-WALL ® İstinat Duvar Sistemi, ağırlık duvarı ile dahili stabilize istinat duvarları (beton modüler duvarları) tasarım ilkelerini birleştiren bir istinat duvarı sistemidir. Seçilen geri dolgunun ve dahili olarak stabilize edilmiş T-WALL ® ünitelerin sürtünme direnci, kayma ve devrilme güçlerine direnecek yapısal bir kütle oluşturmaktadır.

T-WALL ® İstinat Duvar Sisteminin amacı ağırlık duvar istinat sistemini geliştirerek proje gerekliliklerini karşılayan, kalite ve kamu hizmetleri için beklentileri aşan, ekonomik, pratik prekast bir isitinat duvar sistemi haline dönüştürmektir.

Farklı Saha Koşulları Ve Proje Gereklilikleri İçin T-Wall ® Çözümleri :

Kazının En Aza İndirilmesi. Toprakarme ve Ağırlık duvarların inşaatı için kazı gerekir, T-WALL ® ünitelerinin taban (temel) – yükseklik oranı ise diğer duvar tiplerine eşit veya onlardan daha azdır. Buna ek olarak, T-WALL ® eğimli bir zemin üzerine inşa edilebilir ve bu uygulama taban (temel) – yükseklik oranını daha da azaltarak yapılacak olan kazıyı en aza indirilebilir.

Alan Kısıtlamalarında. Toprakarme ve Ağırlık duvarları için kamulaştırma, alt yapı ve trafik nedeni ile alan sınırlandırıldığında, T-WALL ® kısa taban genişliği veya kuyruk uzunlukları ile daha avantajlıdır.

Taşıma Kapasitesi ve Oturma.1,5 metrelik aralıklarla tam yükseklik dikey derzleri, yapısal gerilimler olmadan toplam ve diferansiyel oturmaları karşılayabilecek kayar düzlemler olarak hareket etmektedir. Bu özellik, ilave taşıma kapasitesi gerekli olduğunda temel iyileştirme maliyetlerini en aza indirebilir.

Temelin İyileştirilmesi.  T-WALL ® oturmaları en aza indirmek için aşağıdakiler gibi farklı temel iyileştirme teknikleri ile birlikte kullanılabilir:

Aşamalı inşaatla kalıcı yapı ile sağlamlaştırma.

Donatılı tabakalar.

Taş veya titreşimle sıkıştırılmış beton kolonlar

Fazla kazı ve replasman

Geri Dolgu Seçimi. T-WALL ® kuyrukları arasındaki geri dolgu T-WALL ® önemli bir parçasıdır. Yapı üzerindeki yüklere, su koşullarına ve eldeki mevcut geri dolguya bağlı olarak farklı, birçok geri dolgu spesifikasyonu uygulanmaktadır. T-WALL üniteleri toprağın (geri dolgu) kimyasal özelliklerinin endişelerini ortadan kaldırmakta ve moloz, atık cüruf da dahil olmak üzere en ekonomik geri dolgu malzemelerinin kullanılmasına izin vermektedir. Daha kısa bir tabanla birlikte kademeli bölüm tasarımı, diğer duvar tipleri ile karşılaştırıldığında seçilen dolgu miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır.

Korozyon. T-WALL® üniteleri beton sistemi korozyona karşı azami servis ömrü sağlamaktadır.Kullanılan demir donatılar tamamen beton içinde kaldığından dolayı toprakla temasa geçmez ve Toprakarme sistemindeki çelik şeritler gibi korozyana uğramaz.

Korozyon,kaçak akım, su, toprağın (geri dolgu) kimyasal özellikleri ve tehlikeli dış etken maddelerin etmen olduğu projelerde önemli bir faktördür.

 Etki. Güçlendirilmiş betonarme yüzeyi, su ve buzun aşındırıcı etkilerine direnç sağlamaktadır. – T-WALL®  ünitelerinin ağırlığı ve birbiri ile kilitlenmesi darbeye karşı direnç sağlamaktadır.

Geometri. T-WALL ® istinat duvarı sisteminde herhangi bir geometrik kısıtlama bulunmamaktadır. Üniteler dikey veya eğik bir zemin üzerine uygulanabilir. Genel olarak dikey duvarların, kıvrımlar ve dönüşleri karşılaması daha kolaydır. Meyilli ve kademeli duvarlar ise daha kısa boylara izin vermekte, bu da daha az kazı ve geri dolgu ile sonuçlanmaktadır.

Yardımcı Uygulamalar. T-WALL ® istinat duvar sistemi, yol drenaj yapılarını karşılayabilmektedir. İşaret levhaları, çitler, kılavuz rayları, damla girişleri ve kaldırım drenleri, atık su boruları kuyruklar arasına yerleştirilebilir. Beton üniteler, duvar içinden boruların geçmesini sağlayacak şekilde modifiye edilebilir.

Kompozit  Yapılar.  T-WALL ® kaya civataları ve toprak ankrajları gibi diğer yapısal sistemlerle birleştirilerek yatay ve/veya dikey destek artırılabilir. Kompozit duvarlar saha koşulları kadar çeşitlidir. Örneğin, toprak ve kaya ile karşılaşılan yerlerde veya kamulaştırma, alt yapı çalışmaları, trafik kısıtlamalarına bağlı olarak alanın sınırlı olduğu yerlerde  çözüm olabilirler.

 Estetik. Farklı mimari ön yüz görüntüleri doğal görünümler uygulanmaktadır. Dış yüzeye istenilen logo, yazı, tanıtım vb. uygulamalar yapılabilir. 

TASARIM BİLGİLERİ

Tanım : T-WALL ® İstinat Duvar Sistemi boyutları, cephe panellerinden oluşan bir ön düzlem ve kuyrukların arka uçları tarafından oluşturulan bir arka düzlem ile sınırlı olan bir ağırlık duvar yapısıdır. Sistem stabilitesi, beton birimlerin ağırlığının ve kuyruklar arasındaki geri dolgunun bir fonksiyonudur. T-WALL ® ünitelerinin kuyrukları, devrilme ve kaymaya direnmek ve toprak /yapı etkileşimini sağlamak amacıyla bir kesit geliştirmek için her düzeyde yeterince uzun olmalıdır.

Betonarme modülün yüz yüksekliği 1.5 m yüz genişliği 2.25 m ve kuyruk boyuda 1.2m. ile 9m arasındadır.