x

Kazık Başı Su İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Kazık başları kasnak kullanılarak kazık etrafı çerçeveye alınır ve grout harcı ile doldurulur.  Grout harcı yapılan kasnak yüksekliğinden grobeton seviyesine kadar inilerek pah yapılır. Daha sonra grobeton üzerinde serbest serim, kazık başlarında ise kazık çevresi tamamen kaplanacak şekilde Geosentetik Kil Şilte serilir. Kolon filizlerinin her biri ayrı ayrı düşünülerek Sodyum Bentonit Esaslı WaterStop BS Şişen Bant ile sarılır. Yalıtım uygulamasından sonra üzerine geotekstil keçe ve koruma betonu gerektirmez ve direk temel betonu dökülebilir.

Kazık Başı Su İzolasyonu Neden Önemlidir?

Temel altı su yalıtımlarında yer altı suyu kazıklardan ilerleyerek temele kolayca ulaşır. Temelde yapılan su yalıtımı kazık su yalıtım detaylarına dikkat edilmezse işlevsiz hale gelebilir. Kazık başı su yalıtımı temel su yalıtımı kadar önemli ve dikkat edilmesi gereken bir yalıtımdır.

Dilatasyon Su İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Genleşme/dilatasyon derzlerinde polietilen derz dolgu fitili ile birlikte uygun mastik ile sızdırmazlık sağlanmalıdır. Genleşme/dilatasyon derzlerinde, Termoplastik elastomer esaslı genleşme/dilatasyon derz bantları epoksi reçine esaslı tiksotropik ankraj ve montaj harcı ile kenarlara taşmayacak şekilde yapıştırılmalı ve esnek kalması sağlanmalıdır. Purtex 1. kat ve daha sonrasında Purtex 2. kat uygulanır.

Dilatasyon Su İzolasyonu Neden Su alır?

Dilatasyonlar inşaat aşamalarında açıkta bulunan ve korunması gereken önemli imalatlardandır ancak günümüzde dilatasyon imalatlarına gereken önem verilmemesi polietilen derz dolgu ve fitilinin yerine teşkilinin uygun hava şartlarında yapılmaması sebebiyle su kaçakları diğer katlara da nüfuz ederek yapıyı daha fazla zarar verir.