x

Tünellerde Su Yalıtımı Neden Yapılır?

Yer altı yapılarına su yalıtımı yapılmasının amacı yer altı sularının tünel içerisine sızmasının önlenmesi ve nihai beton kaplamanın zararlı kimyasal madde etkilerine karşı korunmasıdır. Su yalıtımı, tavana ve temel veya taban kemeri seviyesi üstünde duvarlara uygulanır. Su yalıtım daima püskürtme beton iksası ile nihai beton kaplaması arasında bulunur.

Tünel Tabanlarında Neden Su Yalıtımı Yapılmaz?

Sözü edilen yer altı yapıları, belirgin yer altı su tablası kotu altında yerleştirilmediğinden tünel taban yapılarında su yalıtımı yapılmaz.