x

Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir. Diğer bir bakış açısından sosyal sorumluluk; kişi ve kurumların kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerde bulunmasıdır.

Sosyal sorumluluk projelerinin en önemli amacı toplumsal fayda olmalı, kişisel çıkarlar projenin önünde ya da arkasında tutulmamalıdır. Bir sorunu çözmek için yola çıkan onlarca insan sosyal sorumluluk projesi etrafında insanı insan yapan esnek organizasyon yeteneğiyle bir araya gelir. Hiç kimse bu projede yer aldığı için para ya da farklı bir karşılık almaz, ancak herkesin bir amacı vardır. Bu amaç istisnasız olarak toplumu ilgilendiren bir sorunun üstesinden gelinebilmesi ya da bir şeye dikkat çekebilmesidir.

Bu kapsamda İlke İnşaat ülke geleceğine yatırım yapan bir kuruluş olma yolunda her yıl düzenli olarak üniversite öğrencilerine burs sağlamaktadır.